SCANBIRD REJSER

D e t  n a t u r l i g e  v a l g

ERIK MØLGAARD

Eriks interesse for fugle begynd-te allerede, da han var 13 år. Erik har stor erfaring i at guide fugleture i Sverige og resten af verden. Erik har guided mere en 60 fugleture for DOF Travel til alle kontinenter. Hans favorit verdensdel er Syd-Amerika, hvor han har været mere end 25 gange. Siden Erik flyttede til Skåne i 2000, kan du om efteråret finde ham næsten dagligt på Falsterbo-halvøen, hvor han studerer rov-fugletrækket. Erik er også specialist i Bulgarien og har besøgt landet mere mange gange. Især det store efterårstræk fascinerer ham. I 2009 startede han Scanbird og siden da lagt al sit arbejde i firmaet.

 

JOHN SPEICH

Johns interesse for fugle starte-de, da han var 12 år. I midten af halvfjerdserne startede John sin guide-karriere for DOF Travel. Hurtigt blev han en af de populæreste guider, ligegyldigt om turen gik til hans elskede Skåne, Danmark eller rundt i Europa. John har i tidens løb guidet over 70 rejser for DOF Travel til Europa, Goa og Cambia. John har i mange år undervist på aftenskole og her lagt spiren hos mange til deres interesse for fugle.

Om efteråret træffes John ofte ved efterårstrækstedet Falsterbo, hvis han da ikke studerer storke- og rovfugletrækket over Bosporus i Tyrkiet, som han ofte besøger.

SØREN SØRENSEN

Søren har altid haft fugle og natur som sin store interesse, og siden starten af 1970'-erne har han forenet det med guide-virksomhed. Det har altid mest været fuglene, der har fanget, men uddannelsen som historiker smitter også af, og de spændende fortællinger om menneskers gøren og laden er ikke til at komme udenom. Gennem årene har ikke mindst Nordatlanten og specielt Færøerne haft en særlig plads, bl.a. med en række træk-fuglestudier. Det har bl.a. Resul-teret i bogen Fugle i Nordatlanten. Det øvrige Europa og Nordafrika har også været mål for mange ture som rejseleder. Han har nu sluttet sit professionelle liv som underviser og kan helt hellige sig naturformidlingen.

 

ERLING KRABBE

Erling er ivrig fuglekigger, og har set på fugle i det meste af Verden igennem 50 år. Særligt i Europa, Afrika og Asien.

Senere er dagsommerfugle i Europa også blevet hans store interesse, men Erling er også meget optaget af biologi og naturbevarelse i bred forstand – så han har lige så stor glæde ved at se  på orkideer, bjerggeder, padder, krybdyr, insekter som ved at besøge berømte og spændende naturområder rundt i verden .

Erling har været rejseleder til bl.a. Madagascar, Polen og Svalbard, og sætter stor pris på at kunne vise og dele naturoplevelser med deltagerne.

 

JAN HJORT CHRISTENSEN

Jan er en af Danmarks dygtigste feltornitologer, og han har næsten studeret fugle hele sit liv. Jan har i flere år givet kurser i feltornitologi I hans civile job på havnen i Helsingør er han opmærksom på fuglene omkring ham, og det var her, han fandt Danmarks første audouins måge. Jan har ledet mange fugleture for DOF Travel, han er specialist i Fjernøsten og Europa. Desuden giver han kur-ser og foredrag i ornitologi og feltkendetegn. Jan har tidligere arbejdet på Christiansø og Gilbjerg fuglestation, hvor han talte og ringmærkede fugle. Hans store interesse er trækfuglene, som han har studeret fra barnsben. Han er uddannet navigatør i den danske handelsflåde og har som sådan sejlet på 6 af de syv verdenshave. Jan er medlem af det danske sjæl-denhedsudvalg. Han er forfatter til flere identifikations-artikler.

JOHN FRIKKE

John har siden sin pure ungdom været engageret i fugle og natur, og Vadehavet i det sydvestlige Jylland er én af hans "kæpheste". Her har han - først som "glad amatør" og senere som professionel - beskæftiget sig med især fuglelivet igennem snart 40 år, og hans viden om både de ynglende og trækkende vandfugle i dette uhyre vigtige vådområde er stor.  Desuden er han passioneret "uglemand" og har arbejdet for og med Blåvand Fuglestation i rigtig mange år. Fra 1980-1991 var John ansat på Kalø, først ved Vildtbiologisk Station og senere ved Danmarks Miljøundersøgelser. Fra 1991-2006 arbejdede han for Ribe Amt med natur-forvaltning og -formidling i mere bred for-stand, inden han i 2007 kom til Naturstyrelsen, hvor han fortsat slår sine folder.

Én af Johns store forcer er for-midlingen af fugle og natur, og i kraft heraf, har han været leder på rigtig mange ture og rejser, ligesom han også har mange skriftlige arbejder bag sig.

 

Nyheder

Nu kan du tilmelde dig til

Marokko i marts

Fugle og natur

Læs mere her>>

 

Der er nu en enkelt plads

til Nordspanien i oktober

Læs mere her>>

 

Nu kan du tilmelde dig til

en stor af forårets program

Læs mere her>>

Nye Billeder

 

Se billederne her >>

MADS BUNCH

Mads har set på fugle siden fem-årsalderen og begyndte at lede fugleture for Dansk Ornitologisk Forening, da han var sytten år. Udover lokale fugleture i Dan-mark og Skåne, har han ledet fuglerejser til destinationer som fx Tunesien, Bulgarien, Grækenland og Tyrkiet. Fastansat ringmærker på Christiansø 1993-94, hvor han fortsatte med at ringmærke frem til 2004 i forbindelse med forskningsprojekter. Boede i Vancouver, Canada fra 2006-2011, hvor han arbejdede som dansk lektor ved University of British Columbia. Har også boet periodevis i Afrika (Angola og Tanzania). Mads er Mag. Art og Ph.d. i Nordisk Litteratur og arbejder pt. som Ekstern Lektor ved Københavns Universitet, hvorfor han naturligvis også har stor indsigt i nordisk og europæisk litteratur-, kultur- og historie.

 

VICKY KNUDSEN

Vicky har set på fugle siden 4-5 års alderen, hvor hendes forældre sørgede for at vække interessen. Vicky er uddannet biolog og kommer fra Bornholm, hvor der altid bliver kigget efter fugle, når chancen byder sig. Vicky har i årevis deltaget i ornitologisk forenings ungdomsarbejde og i de senere år som rejseleder. Det er dog ikke kun fuglene der har interesse på turene, der bliver især også kigget efter sommer-fugle og alt andet der bevæger sig, så det kan blive identificeret. De efterhånden mange år som turleder har gjort Vicky til en meget dygtig formidler, som altid fortæller med højt humør og en smittende entusiasme, hvad end det er på en fugletur, til et foredrag eller i radioen.

 

 

PETER LAFRENZ

Fugle har været omdrejningspunkt i det meste af Peters liv. Som yngre var det cykelture til nær-området omkring Storkøbenhavn, weekendture til Falsterbo og Skåne. Rejselysten og ønsket om at opleve fugle i nær og fjern, førte Peter på fuglerejser med gode fuglevenner rundt omkring i Europa, Afrika og Asien. Som rejseleder i DOF har Peter fortsat sine rejser til alle kontinenterne, bortset fra Australien. Med en solid feltornitologisk basis, kombineret med stor rejseerfaring og et udpræget servicegen (med deltagerne i centrum), har Peter gennemført en lang række rejser for DOF. Peter er gift med Annet-te og bor i Ejby, Glostrup. Sammen har de 2 børn og 4 børnebørn. Peter arbejder som chef-konsulent i Region Hovedstadens IT-organisation.

 

CHR. EBBE MORTENSEN

Ebbe har interesseret sig for fugle siden han var 14-15 år. Han har i mange år været aktiv i DOF, og har gennem årene ledet flere ture for foreningen. Ebbe er uddannet som biolog og har via sit arbejde gennem en årrække været ansat som ynglefugletæller på det naturvidenskabelige reservat Tipperne i Ringkøbing Fjord. I flere år har han for Grønlands Miljøunder-søgelser arbejdet med fugleunder-søger i Jameson Land på Grøn-lands østkyst.

Ebbe har desuden været ansat som amtsbiolog i Københavns Amt og har der specielt arbejdet med naturbeskyttelse, naturforvalting og især naturovervågning af fugle. På en af Østdanmarks vigtigste fuglelokaliteter, Saltholm, har Eb-be i forbindelse med sit arbejde som amtsbiolog foretaget optæl-ling og kortlægning af Saltholms ynglefugle gennem 25 år samt forestået arbejdet med den naturpleje, amtet har gennemført på øen.

BJÖRN MALMHAGEN

Björn är född och uppvuxen mitt under fågelsträcken i Skanör /Falsterbo. Han har ända sedan barnsben haft ett brinnande naturintresse och fågelintresset startade på allvar då han var 13 år. Björn har varit ledamot i Skå-nes regionala rapport-kommitté under 90-talet samt ordförande i Västerbottens regionala rapport-kommitté under 00-talet och är sedan 2012 ledamot i Svenska raritetskommittén (RK).  Björn är en mycket glad, positiv och pratsam person som älskar att dela med sig av sina kunskaper och upplevelser!

 

TOMMY HOLMGREN

Tommy är uppvuxen i Kävlinge men sedan en vadarkurs i Falsterbo 1986 har skådningen koncen-trerats till Falsterbohalvön och SV Skåne. Fågelintresset började i Fältbio-logerna vid 12 års ålder. Satt med i Skånes regionala rapport-kommitté mellan år 2000-2010. Har även jobbat för Falsterbo fågelstation med i huvudsak häckfågelinventeringar och rast-fågelräkningar. Jobbar som fritids-pedagog, elevcoach och idrotts-lärare på Tångval-laskolan i Fal-sterbo. Reser gärna och har då alltid med kikare. Har mest rest i Europa men även ett par resor till Afrika, Mellanöstern och USA. Tommy är glad, skämt-sam med ett stort tålamod och uthållighet. Han gillar människor och är mån om att skapa god stämning i en grupp.